Med i snitt 50 000 sykkelreiser per dag er Trondheim den norske byen med størst andel sykkelreiser. Dette kommer av at byen gjennom miljøpakken har satset stort på tilrettelegging for syklister, slik at flere velger sykkelen fremfor bilen. Dette sparer miljøet for store mengder utslipp, i tillegg til at den fysiske aktiviteten bedrer folkehelsa og reduserer risikoen for en rekke sykdommer. I kartet kan du se en oversikt over sykkelveiene i Trondheim. Dataen er hentet fra miljopakken.no/sykkelkart.